Autor Teema: Väikesaared saavad elujärje parandamiseks 639 000 eurot 21-06-2011  (Loetud 2938 korda)

Mart

  • foorumi haldaja
  • vilsandlane
  • Postitusi: 70
    • Vaata profiili
Pressiteade 21-06-2011
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20110621&ID=260922

SISEMINISTEERIUM – REGIONAALMINISTER
21. juuni 2011

Regionaalministri poolt väikesaarte elanike elujärje parandamiseks ellu kutsutud Väikesaarte programmist saab toetust 13 projekti kogusummas 639 116 eurot.

Regionaalminister Siim Kiisler avaldas heameelt, et nüüd saavad programmist toetust mitmed väikesaartel elu paremaks laabumiseks vajalikud projektid. See, et taotluste kogusumma kordades suurem, kui programmist on võimalik toetust anda näitab regionaalministri sõnul selgelt, et esmakordselt taolisel kujul rakendatud programmi järgi on vajadus suur. "Seekord saame näiteks programmi vahenditega rajada Vormsile automaattankla ning Abruka elanikud saavad mootorkelgu, millega paraneb talveperioodil ühendus saare ja Saaremaa vahel," rääkis ta.

Samuti toetatakse programmist mootorpaadi ostu Osmussaarele saarerahva liikumisvõimaluste parandamiseks ning liinilaeva soetamist Vilsandile. "Uus Vilsandi liinilaev võimaldab ligipääsu ka puuetega inimestele ning konteinerkauba vedu," ütles Kiisler ja lisas, et alumiiniumkorpusega paat aitab ka pikendada talveperioodil kuni kahe nädala võrra Vilsandi ja Saaremaa vahelise üleveo aega, sest paadiga on võimalik sõita ka nõrga klaasjääga.

Oma heameelt programmi vahenditest toetust saavate projektide üle avaldasid ka mitmed väikesaarte elu oma südameasjaks võtnud:

Kihelkonna vallavanema Raimu Aardami sõnul on Vilsandi saare kogukond kasvanud niivõrd suureks, et on tekkinud suur vajadus regulaarse laevaühenduse järele. "Üha enam käiakse saarele perekondadega, ehitatakse rohkem ja seetõttu pikeneb ka saarel viibimise aeg. See kõik eeldab hea ühenduse olemasolu saarega. Regionaalministri haldusalas programmi ellukutsumine ja kohalike omavalitsuste kinnihaaramine selle poolt pakutavatest võimalusest näitab hoolivust väikesaarte kogukondade vastu," lisas vallavanem.

SA Osmussaare Fondi juhataja Rita Koppel avaldas samuti heameelt saareelanike liikumisvõimaluste suurenemise üle. Siiani olid saare elanikud oma paadi puudumise tõttu sõltuvad teiste abist. "Kui suvel veel saime kuidagi hakkama, siis eriti rasked on olnud kevad ja sügis, kui turiste ja muud rahvast saarel ei käi. Uue mootorpaadiga saab aga omal käel korda ajada mitmed vajalikud käigud näiteks arsti juurde või poodi," selgitas Koppel.

Kihnu saab programmist toetust kohaliku hambaravikabineti sisustamiseks. Kihnu vallavanem Ingvar Saare märkis, et kuna Kihnu rahval on saarelt linnaminek ajamahukas ja keeruline ettevõtmine, siis on hea, kui nad saavad hambaraviteenuse kätte kohapeal. "Hambaravikabineti sisustamine oleks meil jäänud rahapuuduse taha, kuid väikesaarte programmi toel saame selle idee nüüd lõpuks ka ellu viidud," ütles ta.

Lisaks saavad väikesaarte programmist elanike transpordiühenduse parandamiseks toetust Manija ja Prangli saare projektid.

Väikesaarte programm on mõeldud mandri ja saarte vahelise transpordiühenduse, hoolekande- ja tervishoiuteenuste, toidu, elektri, joogivee ja kütuse, jäätmemajanduse, alg- ja põhiharidusele juurdepääsu ning pääste- ja sideteenuse kättesaadavuse parandamiseks.

2011. aastal kuuluvad programmi järgmised väikesaared: Naissaar, Prangli, Aegna, Väike-Pakri, Osmussaar, Vormsi, Kihnu, Manilaid, Abruka, Kõinastu, Kesselaid, Vilsandi, Ruhnu ning Piirissaare. Programmi kogumaht on tänavu 639 116 ning maksimaalne toetus ühe projekti kohta 130 000 eurot.

Väikesaarte programmi 2011.a tegevuskavasse kantud eeltaotlused:

Vormsi tankla rajamine - Vormsi Vallavalitsus
Vilsandi liinilaev - Kihelkonna Vallavalitsus
Abruka saare püsiühenduse ja teenuste kättesaadavuse parandamine talveperioodil - Kaarma Vallavalitsus
Mootorpaat Osmussaarele - SA Osmussaare Fond
Külmutiga veoauto remontööd - AS Kihnurand
Väikebussi soetamine - Kihnu Vallavalitsus
Suaru sadama rekonstrueerimisprojekti koostamine - Kihnu Vallavalitsus
Sigatsuaru sadama arenduse I etapp - Kihnu Vallavalitsus
Sadamakao ja Vallakao rekonstrueerimine - Kihnu Vallavalitsus
Hambaravikabineti sisustamine - Kihnu Vallavalitsus
Naissaare tulekahjupäästevõimekuse suurendamine - Viimsi Vallavalitsus
Prangli saare esmatasandi teenuste kättesaadavuse kvaliteedi tõstmine - Viimsi Vallavalitsus
Hõljuki hoiukuuri ehitamine Kihnu ja Manija elanike vajaduste tagamiseks - Tõstamaa Vallavalitsus


Kristel Tuul
Pressinõunik
Avalike- ja välissuhete osakond
Siseministeerium
Tel. 612 5031; 50 54 231
www.siseministeerium.ee