Olevik > Meediakajastused

projekt "Vilsandi viiul" 26-05-2012

(1/1)

Mart:
Abrukal saab peatee korda ja Kesselaid elektrivõrgu
Raul Vinni "Saarte Hääl" 26-05-2012
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=31975

Saare maakond sai riiklikust väikesaarte programmist pea veerand miljonit eurot. Selle eest saab Abruka uue tee, Vilsandi lumesaani, Kesselaid päästepunkti ja elektri.

Riigi jagatavast summast tuli Saare maakonda kolmandik. Neljast projektist on suurim Abruka saare peamise tee ajakohastamine. Abruka külarahva ettepanekutele toetudes koostasid Kaarma valla keskkonna peaspetsialist Kairi Niit ja arengu peaspetsialist Aare Saar projekti, mis annab Abruka poole sajandi vanusele külateele uue väljanägemise.

Kairi Niit ütles Saarte Häälele, et Abruka sadama ja keskuse vahelise teelõigu seisukord ja läbitavus mõjutab saareelanike elu aastaringselt.
Teeremont Abrukal pole siiski lihtne. Seni on vald võimalusel teed kõpitsenud, kuid suurt remonti pole see teelõik valmimisest saati näinud. Materjali kohalevedu ja selle tarbeks vajaliku kandevõimega laeva tellimine teeb teeparanduse nii kalliks, et vald oma rahakoti toel sellist asja teha ei suuda. Nüüd võetakse ette teekatte uuendamine, sajuvee ärajuhtimise süsteemide rajamine ja remont.

Kihelkonna vald sai raha "Vilsandi viiuli" nimelise projekti tarbeks. Projekti nimest võib küll arvata, et tegemist on näiteks külapillimeeste simmaniplatsiga, kuid tegelikult peitub selle nime taga siiski lumesaani ja gondli ost. Sarnane sõiduvahend hakkas sel talvel kurseerima just Abruka ja suure saare vahet.

"Viimaste aastate rasked lumeolud on olnud rasked ka meie kasutuses olnud tehnikale," ütles Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam, kelle sõnul hakkaks uus saan koos gondliga liikuma Vilsandi ja Papissaare vahet.

Kaks toetust saanud projekti on seotud Kesselaiuga. Muhu vald tahab saarele rajada oma elektrivõrgu, mis võimaldaks taastuvenergia ja vajadusel ka energiafirmade võrgu kasutamist. Samuti saaksid võrguga liituda uued soovijad. Kavas on välja ehitada kolm elektritootmise keskust ja lokaalvõrk. Rahastuse saanud esimese etapi käigus tahetakse lisaks võrgule paigaldada ka juba energiat tootvad päikesepaneelid.

Päästeamet tahab aga Kesselaiule päästepunkti ehitada. Päästeameti hinnangul on säärane koht vajalik just tingimustes, kus päästetööd võivad kesta mitu päeva. Samuti on päästepunktis vajadusel võimalik majutada merehädalisi või tervisekahjustuse saanud inimesi, keda pole võimalik saarelt ära viia. Lisaks päästemajale on projektis ette nähtud maja varustamine.

Taolised hooned on levinud Rootsi ja Soome väikesaartel ning päästeameti hinnangul tuleks päästepunkti kasutada mitmeotstarbeliselt, pakkudes selle baasil kõiki saarel vajalikke avalikke teenuseid. Ehitatav hoone oleks nii pritsukuur ja merepäästepunkt kui ka sadamahoone ja infopunkt.

Mart:
Väikesaarte programmi 2012. a tegevuskava (kinnitatud regionaalministri 17.05.2012 käskkirjaga nr. 1-4/99)
www.eas.ee/../tegevuskava_2012_vaikesaared.pdf

Projekti nimetus: Vilsandi viiul
Taotleja: Kihelkonna Vallavalitsus
Toetus: 18 144,00
oma-/kaas-finantseeringu min. määr: 16,00%

Navigatsioon

[0] Sõnum

Mine täisversiooni